Quốc Sắc Thiên Hương

1,800,000

Tên sản phẩm : Quốc sắc thiên hương

Dáng ấm: Mỹ nhân kiên

Nguyên liệu: Khoáng thô hắc chu sa

Dung tích: 300ml

Tổng chiều dài ấm 13,7 cm

Tổng chiều cao ấm 10 cm

Chế tác thủ công

Nghệ nhân: Vương phương (Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ Quốc Gia)