Ấm Phỏng Cổ Hắc Sa Ô Kim

1,300,000

Ấm Phỏng Cổ Hắc Sa Ô Kim

Nguyên liệu: Quặng thô hắc sa ô kim

Dung tích : 200ml

Kích thước: chiều dài 14 cm, chiều cao 7 cm

188 lỗ tổ ong

Chế tác thủ công