Oai Biểu Đại Hồng Bào

1,200,000

Tên sản phẩm : Ấm Oai Biểu

Nguyên liệu bùn : Quặng thô đại hồng bào

Dung lượng : 220ml

Kích thước : tổng chiều dài 13.3 cm . tổng chiều cao 7.5 cm.