Nam Qua Thanh Đoạn Nê

1,600,000

Đặc điểm của ấm tử sa Nam Qua Thanh Đoạn Nê

Nguyên liệu nguyên khoáng thanh đoạn

Tổng chiều dài ấm khoảng: 13.0cm

Tổng đường kính ấm khoảng: 9.5cm

Tổng chiều cao ấm khoảng: 7.8cm

Tên sản phẩm: nam qua ( bí ngô) 

Dung tích: khoảng 290 ml

Tác giả: Chu Vĩnh Tài

đường nước: 7 lỗ tròn

Công nghệ : chế tạo hoàn toàn thủ công.