Long Đán Mai Hoa Đại Hồng Bào

1,500,000

Tên sản phẩm: Ấm tử sa Long Đán Mai Hoa Đại Hồng Bào

Dáng ấm: long đán

Nguyên liệu : quặng chu sa thô ( bùn đất sét đỏ chính thống )

Dung tích: khoảng 260 ml

Kích thước: dài 12.3 cm , cao 9.7 cm

Công nghệ làm ấm thủ công truyền thống