Hà thú thạch biều lục nê

1,800,000

Ấm Hà thú thạch biều lục nê

Nguyên liệu :quặng thô lục nê chính thống

Dung tích:240 ml

Tác giả: vương phương (bậc thầy mỹ thuật công nghệ cấp quốc gia)

Kích thước: dài khoảng 14.5 cm, cao khoảng 8 cm.

9 lỗ kinh điển