Đức Chung Sài Thiêu

820,000

Tên sản phẩm: ấm đức chung sài thiêu
Công nghệ: Dùng củi nung tử sa mà thành
Dung tích: khoảng 270 ml
Kích thước: dài khoảng 14 cm, cao khoảng 9 cm
Thích hợp ngâm hãm mọi loại lá chè