Ấm tử sa Uyên Ương Hí Thủy

2,200,000

Tên sản phẩm: Uyên Ương  Hí Thủy
Nguyên liệu: tử nê chính thống
Dung tích: khoảng 270 ml
Tác giả: thực lực phái nghệ sư thiêm ước
Kích thước: dài 16.0 cm, cao 7.8cm
Đường  nước: 14 lỗ tròn.