Ấm tử sa Thiền Chung tử nê điều sa

1,200,000

Ấm tử sa Thiền Chung tử nê điều sa

Tác giả: Phạm Bằng Hiên

Dung tích: 260ml

Đường nước: 13 lỗ hoa mai

Nguyên liệu: quặng thô tử nê điều sa nguyên khoáng