Ấm tử sa Thạch Biều Sài Thiêu I

1,150,000

Tên sản phẩm: Ấm Thạch Biều Sài Thiêu

Công nghệ: Dùng củi nung tử sa mà thành

Dung tích: khoảng 230 ml

Kích thước: dài khoảng 11,5cm, cao khoảng 7.6cm

Thích hợp ngâm hãm mọi loại lá chè