Ấm tử sa Phúc Khí Mãn Mãn

1,860,000

Ấm tử sa Phúc Khí Mãn Mãn

Nguyên liệu quặng thô nguyên khoáng

Dung tích: 450ml

Đường nước 9 lỗ hoa mai