Ấm tử sa Ngô Kinh Đề Lương

1,200,000

Ấm dung tích khoảng 300ml

Đường kính miệng ấm 4.9cm

Từ vòi ấm đến quai ấm khoảng 11.4cm

Ấm cao 10.8cm

Tên ấm: Ngô Kinh Đề Lương

Dung tích 300 ml

Công nghệ: chế tác thủ công

Chất nê: nguyên khoáng hắc kim sa

Tác giả : Phạm Bằng Hiên