Ấm tử sa Nê Hội Tứ Phương

2,200,000

Thông tin ấm tử sa Nê Hội Tứ Phương

Chất nê: thiên thanh nê

Dung tích: 440ml

Kích thước: đường kính 5.8cm, tổng dài 15.4cm, tổng cao 9.5cm

Tác giả: Chu Luyến