Ấm tử sa Đại Khẩu Đỉnh Châu

790,000

Ấm dung tích khoảng 250ml

Đường kính ấm 6,6cm

Từ vòi ấm đến quai ấm khoảng 13.7cm

Ấm cao 8.2cm

Tên ấm: đại khẩu đỉnh châu

Dung tích 250 ml

Công nghệ: chế tác thủ công

Chất nê: nguyên khoáng thanh hôi nê

Tác giả : Nghệ nhân gốm sứ dân gian

Nơi sản xuất: nghi hưng giang tô