Ấm tử sa Cúc Lôi Tử Nê

1,200,000

Ấm tử sa Cúc Lôi Tử Nê

Dung tích: 210ml

Đường nước: 7 lỗ hoa mai

Nghệ nhân dân gian chế tác