Ấm tử sa bán nguyệt bổn sơn lục nê

950,000

Thông tin ấm tử sa Bán Nguyên:

Nguyên liệu: Quặng thô nguyên khoáng bổn sơn lục nê

Dung tích:

Đường nước: 9 lỗ hoa mai

Nghệ nhân dân gian chế tác