Ấm tử sa Ẩm hòa hắc lục nê

1,600,000

Ấm tử sa ẩm hòa
Tên sản phẩm: ẩm hòa
Nguyên liệu: quặng thô nguyên khoáng hắc lục nê
Dung tích: khoảng 525 ml
chiều dài:15.5cm
đường kính: 9 cm
chiều cao: 12.2cm
Tác giả : Tào Chí Cương (công nghệ sư)
Đường nước: 13 lỗ
Công nghệ: chế tác hoàn toàn thủ công.
Thiết kế tươi mới, đường nét ưu tú