Ấm Tây Thi Mai Hoa

680,000

Ấm Tây Thi Mai Hoa

– Nguồn nguyên liệu: quặng thô hắc chu sa thuần chất

– Dung tích: 160ml

– Kích thước:

– 188 lỗ tổ ong

– Chế tác thủ công