Ấm Tây Thi lục sa

680,000

Ấm tây thi lục sa

Nguyên liệu: Quặng thô lục sa chính thống

Dung tích: 180 ml

188 lỗ cầu tròn

Kích thước: dài 13.5 cm, cao 6.5 cm

Chế tác thủ công