Ấm Tây Thi Hồng Sa

650,000

Ấm Tây Thi Hồng Sa

Nguyên liệu: Quặng thô hồng sa

Dung tích: 310 ml

Chế tác: thủ công

Đường nước: 188 lỗ tổ ong