Ấm Nam Qua Hoàng Kim Đoạn Nê

1,600,000

Nam qua hoàng kim đoạn nê

Chiều dài ấm khoảng: 13.0cm
Đường kính ấm khoảng: 3.7cm
Chiều cao ấm khoảng: 7.5cm
Tên sản phẩm: Nam Qua (bí đỏ)
Nguyên liệu nguyên khoáng hoàng kim đoạn nê
Dung tích: khoảng 260 ml
Tác giả: Tào Chí Cương (bậc thầy mỹ thuật công nghệ) .
Đường nước: 19 lỗ tròn
Công nghệ: chế tạo hoàn toàn thủ công.
Chất lượng thượng phẩm
Màu sắc sáng rõ, tươi mới và thanh lịch