Ấm cân văn thạch biều

1,200,000

Ấm Cân văn thạch biều đại hồng bào

Nguyên liệu: quặng thô đại hồng bào

Dung tích: khoảng 180ml

Tác giả : Nghệ nhân thủ công mỹ nghệ Quốc Gia Vương Phương

Kích thước: dài khoảng 12.7cm, cao khoảng 7.3 cm

Đường rót nước: 9 lỗ tròn.