Phụ Kiện Trà Khác

Xem tất cả 50 kết quả

Chén hạ ẩm tráng men
tống tử sa loại 1
tống tử sa loại 2
chén tử sa
chén lục nê
chén tử sa đoạn nê
chén tử sa huyết long
chén lục nê
chén tử sa đoạn nê
chén tử sa miệng loe
chén tử sa đoạn nê miệng loe
chén tử sa huyết long
chén tử sa lục nê
Chén tử sa sen hồng nê
Giá kê chén gỗ
chén tử sa lục nê
chén hạ ẩm tráng men xenh
chén miệng loe trang men xanh
đế ấm trà tử sa
Giá kê chén tre 2 tầng
Lục Quân Tử Tre Tròn
Chiếu Trà
125,000
Giá kê chén bằng tre
Lọc trà đoạn nê
Lọc trà tử nê
165,000
Ếch Ngồi Tảng Đá Phun Nước
Giá kê chén gỗ đen
Hũ đựng trà gốm thường
đồ chơi trà ếch ngồi đài sen phun nước
Lục Quân Tử Gỗ Hình Vuông
Lục Quân Tử Gỗ Hình tròn
Lục Quân Tử Gỗ Lục Giác
ếch ngồi đáy giếng phun nước
thuyền trà tử nê
Rùa phun nước
350,000
Lục Quân Tử kèm đĩa kê chén
hũ đựng trà tử sa đoạn nê
Hũ đựng trà hồng sa
Hũ đựng trà tử nê
Hũ đựng trà lục nê
siêu đun nước gốm
siêu gốm đun nước
450,000
Bình Cách Nhiệt
Lọc trà chú tiểu
thiềm thừ tử sa
Bếp đun nước
1,200,000
bếp hồng ngoại dáng tròn
bếp hồng ngoại dáng tròn