sản phẩm nổi bật trong tuần

ấm tử sa tùng trúc mai hoàng kim đoạn nê
ấm tử sa âm hòa hắc lục nê
nam qua thanh đoạn nê
Thạch biều hồng bì nê
Ấm Phỏng Cổ Hắc Sa Ô Kim
Ấm tây thi lục sa
Ấm hà thú thạch biều lục nê
ấm tử trì thạch biều
ấm cân văn thạch biều

Ấm cân văn thạch biều

Được xếp hạng 5.00 5 sao
1,200,000
ha huong doan ne
chén tử sa
Âm tử sa Tây Thi
mỹ nhân kiên đại hồng bào
ấm tử sa bát quái trúc thúc
Ấm tử sa Thiền Chung tử nê điều sa
Ấm tử sa Cúc Lôi Tử Nê 
Ấm tử sa Trúc Đoạn lục nê
ấm tử sa thạch biều chu nê
ấm tử sa bán nguyệt
ấm tử sa thần châu
ấm tử sa mân côi phan hồ
ấm tử sa Phảng cổ Hắc thiết sa
Ấm tử sa Tư đình đại hồng bào
âm tử sa Phú Quý Thạch Biều
Hũ đựng trà lục nê
thiềm thừ tử sa
Lục Quân Tử Gỗ Hình Vuông
Chén tử sa sen hồng nê
Lục Quân Tử Gỗ Lục Giác
chén miệng loe trang men xanh
chén tử sa lục nê
chén tử sa huyết long

bài viết mới